+421 903 203 971 adosanjel@azet.sk Magyar

Naše služby

Domáca ošetrovateľská starostlivosť

Komplexná ošetrovateľskú starostlivosť v domácom prostredí pacientom/klientom všetkých vekových kategórií.

Liečebná rehabilitácia

Špeciálne cvičenie pod vedením kvalifikovanej fyzioterapeutky. Rehabilitácia sa prevádza u pacienta/klienta v jeho domácom prostredí.

Zapožičavanie zdravotníckych pomôcok

Zapožičanie potrebných pomôcok na prechodnú dobu ľudom po úrazoch, v rekonvalescencií, či dlhodobo nemožným.