+421 903 203 971 adosanjel@azet.sk Magyar

Pomoc na diaľku

Zlomeninu krčku stehennej kosti

Ak hovoríme o poranení s názvom zlomenina krčku, máme zvyčajne na mysli zlomeninu krčka stehennej kosti. Tento zdanlivo banálny úraz je veľmi nebezpečný. Je to najzávažnejšia komplikácia osteoporózy.

Zvyčajne ju spôsobuje pád, ale v pokročilejších štádiách osteoporózy sa kosť zlomí už aj pri banálnom pohybe. K nárastu zlomenín v staršom veku prispieva aj tá skutočnosť, že u starších osôb sa vyskytujú aj mnohé iné choroby, ktoré sú navyše liečené mnohými liekmi, s možnými vedľajšími účinkami. To sa prejavuje poruchami pohybovej koordinácie, poruchy rovnováhy, pokles svalovej sily, poruchy zraku a závraty, ktoré už samotné zvyšujú riziko pádu. K nemu prispieva aj chôdza po nerovnom, či zle osvetlenom teréne, po šmykľavých podlahách, na schodoch, pri zakopnutí o prah dverí a podobne. Po páde človek nemôže vstať, udáva bolesti v bedrách, pri pohyboch končatinou pociťuje bolesť, nie je schopný sa na nohu postaviť.

Zlomenina krčku býva určená na základe získania informácií o nedávnom páde, bolestivosti pri pohybe v bedrách a vďaka následnému rontgenovému snímku, ktorý zlomeninu a jej charakter priamo ukáže. Liečba je ortopedická. Pacient podstúpi operáciu, ktorá vedie k stabilizácií kosti stehennej a bedrového kĺbu, niekedy sa vykoná totálna endoprotéza. Cieľom operácie je, aby sa pacient čo najrýchlejšie mohol postaviť na nohy.Pacienti so zlomeninou krčka stehnovej kosti musia byť hospitalizovaní na ortopedickom oddelení, kde sa často musia podrobiť operácií.

Táto zlomenina si často vyžaduje dlhodobý pobyt na lôžku, čo pre starého človeka môže mať fatálne dôsledky! V lepšom prípade môže dôjsť k trvalej invalidite a neschopnosti sebaopatery. Preto je dôležitá aj následná starostlivosť spočívajúca v skorej rehabilitácií, polohovaní pacienta, v dostatočnej výžive a podávaní liekov proti zrážaniu krvi. Operácia môže samozrejme mať mnoho komplikácií – už len samotná celková anestézia u starého človeka je riskantná – ale nie je veľmi čo stratiť.

Po prepustení z nemocnice do domáceho ošetrenia je potrebné, aby ste
dodržiavali nasledovné odporúčania:

 • Spať na rovnom a pevnom lôžku, pod hlavu stačí jeden vankúš
 • Neseďte v hlbokých kreslách ( zvoľte sedenie na vyššej a tvrdšej stoličke ), dbajte, aby v bedre nebol uhol väčší ako 90˚
 • Pri sadaní si predsuňte operovanú končatinu pred seba
 • Neprekladajte nohu cez nohu !!!! ZAKÁZANÁ POLOHA !!!!
 • Nepretáčajte sa na lôžku bez vankúša medzi nohami, ležte na neoperovanej strane
 • Ráno, skôr než vstane z postele, obviažte si elastickým obväzom obe dolné končatiny a na noc dajte bandáže dole
 • Na chôdzu používajte len pevné topánky s pevnou podrážkou
 • Používajte doporučené pomôcky- zvyšovač WC, protišmykové podložky do vane, odporúča sa sprchovanie. Kúpanie vo vani je menej vhodné vstup a výstup z vane predstavuje riziko
 • Dodržiavajte životosprávu, udržujte si telesnú hmotnosť
 • Naučené cviky cvičte najmenej 4 krát denne
 • Chôdza s vysokými NB (Nemecké barle)
 • Po 6. týždňoch sú vhodné prechádzky po rovnom teréne, bez väčších stúpaní, vyhýbajte sa vlhkému a šmykľavému povrchu. Z pohybových aktivít sú pre Vás vhodné: bicyklovanie po rovných nenáročných
  terénoch, cvičenie v bazéne a plávanie.

Cviky v ľahu na chrbte

 1. Pohyb členkov špičkami k hlave a naopak
 2. Krúženie v členkoch
 3. Napínanie stehenných svalov s vystretými dolnými končatinami
 4. Sťahovanie sedacích svalov
 5. Striedavo krčiť kolená
 6. Striedavo odťahovať vystretú dolnú končatinu od seba
 7. Striedavo zdvíhať vystretú dolnú končatinu
 8. Pokrčiť obe dolné končatiny a zdvíhať zadok od podložky
 9. Otáčanie na zdravý bok s vankúšom medzi kolenami

KAŽDÝ CVIK OPAKUJEME 5-10 KRÁT.

 

Chôdza s barlami

 1. Po rovine: barly, operovaná noha, zdravá noha
 2. Hore schodmi: zdravá noha, operovaná noha, barly
 3. Dole schodmi: barle, operovaná noha, zdravá noha