+421 903 203 971 adosanjel@azet.sk Magyar

Domáca ošetrovateľská starostlivosť

ADOS-ANJEL n.o – agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti svojim pacientom zabezpečuje:

 • meranie vitálnych funkcií (krvný tlak, pulz, telesná teplota)
 • odber biologického materiálu na vyšetrenie (krv, moč, výter)
 • aplikácia injekčnej a neinjekčnej liečby
 • príprava a podávanie infúznej liečby
 • podávanie všetkých druhov injekcií
 • prevencia preležanín (dekubitov) a polohovanie
 • nácvik starostlivosti a poradenstvo o imobilného pacienta
 • preväz a ošetrenie rán (vredy, dekubity, pooperačné rany, rany po amputácie)
 • ošetrovateľská rehabilitácia (špeciálna a štandardná)
 • zavedenie a starostlivosť o permanentný katéter (u žien)
 • podanie očistnej klizmy
 • starostlivosť o kolostomický vývod
 • komplexná starostlivosť o onkologického pacienta
 • komplexná starostlivosť o chorého v terminálnom štádiu

Pri prvej návšteve sestry ADOS-ANJEL n.o, u Vás doma je potrebné mať pripravené nasledovné údaje a doklady:

 1. meno, priezvisko
 2. adresu (trvalý, prechodný pobyt)
 3. meno obvodného lekára / pediatra
 4. telefónny kontakt na pacienta
 5. kópiu preukazu poistenca
 6. kópiu prepúsťacej správy / nález od odborného lekára (chirurg, neurológ)

Pomôcky k ošetrovaniu ako obväzový materiál, maste, infúzne roztoky ( predpíše Vám lekár ) – agentúra neposkytuje, ale po dohode s klientom je možné zabezpečiť.

V prípade, že pacient/klient potrebuje domácu ošetrovateľskú starostlivosť, je potrebné obrátiť sa na riaditeľku telefonicky alebo po dohode na mieste prevádzkovania a podáme Vám potrebné podrobné informácie o spôsobe poskytovania domácej ošetrovateľskej starostlivosti a splnenia administratívnych náležitostí.