+421 903 203 971 adosanjel@azet.sk Magyar

O nás

Nezisková organizácia ADOS-ANJEL bola založená v roku 2010. Zakladateľom neziskovej organizácie je Mgr.Denisa Szombatová. Agentúra bola založená na výkonávanie na všeobecne prospešných služieb v rozsahu poskytovania zdravotnej starostlivosti (domácu ošetrovateľsku starostlivosť v Nitrianskom a Trnavskom samosprávnom kraji ), socialnej pomoci a humánnej starostlivosti.

ADOS-ANJEL n.o vznikla s cieľom poskytovať komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť v domácom prostredí pacientom/klientom všetkých vekových kategórií. Sestry ADOS-ANJEL n.o. sa svojou odbornosťou mienia zaručiť za kvalitu poskytovaných služieb. Ide o akútne chorých bez potreby hospitalizácie, o ošetrovateľsku starostlivosť po skončení ústavnej liečby, o chronicky chorých a o pacientov v terminálnych stavoch.  Starostlivosť zabezpečujeme v koordinácii s ambulantnou a ústavnou starostlivosťou.

 

Životopis

Volám sa Denisa Szombatová, rod. Batiszová, na Slovensku prvá licencovaná diplomovaná zdravotná sestra, zakladateľka neziskovej organizácie ADOS- Anjel,n.o.

Za svoje poslanie považujem zabezpečiť spolu s mojimi kolegami nadštandardnú ošetrovateľskú starostlivosť mojim klientom v priestoroch ich domova. Mojim benefitom a garanciou sú 24 ročné odborné skúsenosti získané v dunajskostredskej ako aj v galantskej nemocnici na oddelení chirurgia, ako aj skúsenosti získané na pohotovostnom oddelení. Svoje teoretické vedomosti, ktoré som si osvojila na Strednej zdravotnicej škole v Dunajskej Strede prehĺbila štúdiom na Vysokej škole sv. Alžbety v Nových Zámkoch, ako špecialistka v komunitnom ošetrovateľstve.

V roku 2010 sa mi za morálnej podpory mojej rodiny splnil môj sen, keď som sa s veľkým nasadením a mladíckym odhodlaním pustila spolu už vtedy získanými skúsenosťami do založenia agentúry zameranej na ošetrovateľskú starostlivosť.

Garanciou na kvalitne odvedenú prácu je môj tím skladajúci sa zo špecializovaných sestier s viacročnou odbornou praxou ako aj z rehabilitačneho asistenta. Naše služby sú zamerané prevažne na klientov z galantského a šaľského okresu.

Prišli sme na koniec krátkeho príbehu v ktorom najvýstižnejšie opísal moju osobnosť pri jednej príležitosti v kruhu priateľov môj manžel: „ešte v začiatkoch nášho vzťahu, keď som mojej teraz už manželke len dvoril, keď len prechádzala sanitka so zapatým majákom okolo nás, už bola v pozore a každému chcela pomôcť. Za roky spolužitia s ňou som pochopil, keď som jej nespočetne krát vysvetľoval, že každému sa nedá pomôcť, že to je jednoducho jej poslanie, že to je jej život, že to ju napĺňa a aj to ju robí neskutočne šťastnou – nezištná pomoc každému, komu sa len trošku dá.“

  

Zmluvnými partnermi sú zdravotné poisťovne