+421 903 203 971 adosanjel@azet.sk Magyar

Liečebná rehabilitácia

Liečebná rehabilitácia je špeciálne cvičenie pod vedením kvalifikovanej fyzioterapeutky. Rehabilitácia sa prevádza u pacienta/klienta v jeho domácom prostredí. Je určená pacientom/klientom po úrazoch, cievnych mozgových príhodách, zlomeninách, po operáciach , ale aj v terminálnom štádiu onkologického ochorenia, ktorý vyžadujú rehabilitáciu a nie sú schopný samostatne navštevovať ambulantné rehabilitačné zariadenie.
Využívajú sa špeciálne manuálne postupy, techniky, metodiky a pomôcky (napr. overball, fitlopta, valec, terraband atď.)

Základné rehabilitačné výkony

 1. Individuálna dychová gymnastika
 2. Individuálna cielená cievná gymnastika
 3. Tonizácia svalstva
 4. Pasívne cvičenie
 5. Aktívne asistované cvičenie
 6. Aktívne cvičenie
 7. Špeciálne polohovanie teľa a segmentov končatín
 8. Nácvik posturálnych funkcií (sed, stoj)
 9. Reedukácia chôdze
 10. Individuálne ergoterapia
 11. Cielená odborná inštruktáž
 12. Naučiť pacienta sebestačnosti a seba obsluha

Liečebná rehabilitácia sa poskytuje na návrh obvodného lekára a na odporučenie rehabilitačného lekára pacientom/ klientom všetkých vekových skupín. Výkony spojené s liečebnou rehabilitáciou sú plne hradené s poisťovňou.